Sisältöön »
 
 
Referenssit
 

Turun seudun puhdistamo Oy - Puhtaammaan Itämeren puolesta

 

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

Jätevedenpuhdistamoa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Laitoksessa käsitellään 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet. Tehokkaalla ja laadukkaalla toiminnalla, osaavan henkilökunnan avulla sekä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa parannamme Itämeren tilaa.

Osana jatkuvaa toiminnan parantamista Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla työskentelevät sähkökäytönjohtaja Esa Malmikare sekä laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti olivat yhteydessä SolFox Oy:öön parantaakseen puhdistamon ilmanvaihdon energiatehokuutta. 

Projekti toteutettiin SolFox Oy:n toimittamilla energiatehokkailla Nidec moottoreilla ja taajuusmuuttajilla. Modernisoinnin yhteydessä moottoreita varten valmistettiin ja toimitettiin myös apurungot. Näiden avulla moottorin sijainti tulo- ja poistoilmapuhaltimissa saatiin muutettua niin, että vanhat puhaltimet päivitettiin suoravetoisiksi vanhan kiilahihnakäytön sijaan. Tällä saatiin entisestään parannettua kokonaishyötysuhdetta ja poistettua huoltokohteita, koska hihnoja ei tarvitse enää kiristää tai vaihtaa. Hihnakäytön poiston ansiosta myös puhaltimen tärinät loppuivat lähes kokonaan. Sen ansiosta modernisoinnin jälkeen ei ole tarvinnut vaihtaa yhtään tukilaakeria, joka johtaa osaltaan ylläpitokulujen laskemiseen.

Energiasäästö uusilla taajuusmuuttajilla ja moottoreilla oli kulutuksesta mitattuna noin 30 % vanhaan järjestelmään verrattuna. Samaan aikaan myös ilmanvirtaus kasvoi vähän, koska moottorit ovat synkronimoottoreita ja pyörivät juuri sitä nopeutta kuin halutaan eikä suoravedolla tapahdu minkäänlaista luistoa moottorin ja puhaltimen siiven välillä.

Modernisointi tehtiin ennen nykyistä energiakriisiä ja silloin takaisinmaksuajaksi laskettiin 7-8 vuotta. Nykyisillä energianhinnoilla investointi maksaa itsensä takaisin murto-osassa tästä ja alkaa tuottamaan säästöä jätevedenpuhdistusprosessissa.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo onkin hyvä esimerkki tulevaisuuteen tähtäävissä energiansäästötoimenpiteissä. Investointi energiansäästöön on suora investointi tulevaisuudessa puhtaampaan, tehokkaampaan ja edullisempaan prosessiin, tämä mahdollistaa uudet jatkuvat investoinnit prosessin parantamiseen ja kustannusten kurissapitoon. 


 
 
 
 
 
x