Sisältöön »
 
 
Referenssit

Lahti Aqua - Elämän lähteellä

 

Lahti Aqua Oy huolehtii Lahden ja Hollolan vesihuoltopalveluista alueen 145 000 asukkaalle. Yritys toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä Labio Oy. Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan tuotantolaitokset ja verkostot.

Aqua Verkko Oy on jo useamman vuoden investoinut energiansäästöön. Yritys on ottanut aurinkopaneelit käyttöön Nastolan, Kariniemen ja Ali-Juhakkalan vedenpuhdistamoilla. Aurinkoenergiaa käytetään puhdistuslaitosten omaan energiantarpeen kattamiseen. Lisäksi Kariniemen jätevedenpuhdistamolla on tehostettu toimintaa energianseurantajärjestelmällä, joka auttaa tulevien investointien suunnittelussa kohti vähemmän energiaa kuluttavia laitteita.

Energiansäästöön päätettiin keskittyä myös, kun Lahti Aqua Oy:llä tehtiin päätös modernisoida Kariniemen jätevesipuhdistamon tulo- ja poistoilmakoneiden alkuperäiset, hyötysuhteeltaan heikot moottorit. Koska jätevedenpuhdistamon ilmanvaihdon täytyy toimia kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä, on selvää, että energiankulutuksen vähentämiseen kannattaa panostaa. Siksi Aqua Palvelu Oy:ltä Anni Meiseri ja Lahti Aqua Oy:ltä Lassi Waldén päättivät modernisoida moottorit kerralla parhaalla mahdollisella tekniikalla.

Eri vaihtoehtoja tutkiessaan he olivat tutustuneet mm. Turun seudun puhdistamo Oy:llä tehtyihin energiatehokkuusprojekteihin. Sieltä kerrottiin, että SolFox Oy:ltä saa asiantuntevaa ja nopeaa palvelua sekä apua modernisointiprojekteihin. Pian ensimmäisen yhteydenoton jälkeen SolFox Oy:n Tommi Suomela teki energiansäästölaskelmat, joiden perusteella ainoaksi oikeaksi moottorivaihtoehdoksi osoittautui Leroy-Somerin LSHRM-kestomagneettimoottori. 

 

 

  Modernisoidun tuloilmakoneen vierellä Lassi Waldén, Tommi Suomela ja Anni Meiseri.


Lassi Waldén kertoo, että paras hyötysuhde ja nopea takaisinmaksuaika olivat ratkaisevat tekijät moottoreiden valinnassa. Anni Meiserin mukaan valintaan vaikutti myös kestomagneettimoottoreiden pieni fyysinen koko. Pienikokoiset moottorit mahdollistivat sen, että olemassa olevia rakenteita ei tarvinnut muuttaa. Jos moottorit olisi vaihdettu uusiin oikosulku- tai reluktanssimoottoreihin, niin niitä ei olisi saatu sopimaan nykyisten tilalle, koska runkokoko on isompi kuin vastaavan tehoisten LSHRM-kestomagneettimoottoreiden. ”Rakenteet voitiin jättää ennalleen, ja se pienensi merkittävästi modernisoinnin kustannuksia”, Anni Meiseri toteaa.

Samalla kun moottorit uusittiin, vaihdettiin myös moottoreiden pyörimisnopeutta säätävät taajuusmuuttajat kestomagneettimoottorikäyttöön suunniteltuihin taajuusmuuttajiin. Näin saatiin maksimoitua moottoreiden hyötysuhde. 


 

 Anni Meiseri ja Tommi Suomela tutkivat tyytyväisinä pienentyneitä energiankulutuslukemia.

   

Modernisointiprojekti on osoittautunut kannattavaksi. ”Energianseurantajärjestelmän käyttöönoton jälkeen yllätyimme siitä, miten suuri osuus koko puhdistamon energiankulutuksesta meni ilmanvaihtoon”, Anni Meiseri kertoo. ”Puhallinkoneikkojen sähkönkulutus on pienentynyt modernisoinnin ansiosta peräti 17 %.”

Moottoreiden käyttöönotto tehtiin Lahti Aquan ja SolFox Oy:n osaavan henkilökunnan ansiosta nopeasti ja suunnitellusti. Lassi Waldén toteaa: ”Projekti onnistui hyvin. Kun toimivaan laitokseen tehdään suuria muutoksia, täytyy työt suunnitella ja aikatauluttaa tarkalleen. Olemme erittäin tyytyväisiä SolFoxin palveluun sekä saavutettuun energiansäästöön.”

 
 
 
 
 
 
x