Sisältöön »
 
 
Referenssit
 

Eroon paineilmasta – hallittua energiansäästöä lineaarimoottoreilla

 

Jospak Oy valmistaa ja kehittää patentoituja, kuitupohjaisia vuokapakkauksia sekä niiden valmistukseen tarvittavaa teknologiaa. Jospak®-vuoka yhdistää kartongin ja muovin parhaat ominaisuudet minimoiden sekä pakkaus- että ruokahävikkiä. Vuoan ulkopinta on kokonaisuudessaan painettavaa pinta-alaa, joka mahdollistaa brändin mukaisen ilmeen ja tuotetietojen painamisen suoraan pakkaukseen, lisäten tuotteen erottuvuutta. Vuoka sisältää 85 prosenttia vähemmän muovia ja huomattavasti alhaisemmat CO2-päästöt kokonaan muovista valmistettuun pakkaukseen verrattuna. Se soveltuu elintarviketehtaiden nykyisille pakkauslinjoille ja erilaisten elintarvikkeiden suojakaasupakkaamiseen.

Jospak®-vuoka onkin materiaalitehokas ja ympäristöystävällinen pakkausratkaisu elintarviketeollisuuden tarpeisiin.  

Kuvassa Jospak®-vuoka

Jospak Oy:n kehittämässä vuoanvalmistuskoneessa lineaariliikkeiden avulla muokataan kartonkia vuoan muotoon. Perinteisesti lineaariliikkeet on toteutettu edullisilla paineilmasylintereillä. Ne kuitenkin kuluttavat paljon energiaa ja niiden hyötysuhde on vain 10 % luokkaa. Lisäksi paineilmasylintereiden ohjattavuus on hyvin alkeellista, koska ne yleisesti toimivat ”päästä päähän” menetelmällä.

Oleellisen tärkeää vuokien valmistusprosessissa on liikkeen hallittu ohjaus, sillä sen avulla prosessi nopeutuu ja vuokien laatu pysyy tasaisena. Tämä vaatimus oli ensisijainen, kun Jospak Oy suunnitteli uudentyyppistä vuokakonetta. Jospakin tuotekehitysinsinööri Taneli Mero ja SolFox Oy:n asiantuntijat ratkaisivat nämä haasteet käyttämällä LinMot-lineaarimoottoreita. Niiden liike on koko ajan hallittua, ja niillä päästään yli 90 %:n hyötysuhteeseen, mikä nostaa koneen energiatehokkuuden uudelle tasolle.

LinMot-lineaarimoottorissa kestomagnetoitu kara liikkuu lineaarisesti staattorin sähkökentässä. Moottoreiden hyötysuhde on erittäin korkea, johtuen juuri kestomagneettien käytöstä.

Valmistuneista koneista saatujen kokemusten perusteella Jospak Oy:llä ollaan erittäin tyytyväisiä lineaarimoottoreiden suorituskykyyn sekä saavutettuun energiansäästöön.

Kuvassa Jospak®-vuokien valmistuskone


 
 
 
 
 
x