Sisältöön »
 
solfox-for-better-solutions-alasivu.jpg
 
Ohjeet ja oppaat

Energiansäästö sähkömoottorilla

Sähkömoottorit edustavat noin 75% koko maailman teollisuuden energiankulutuksesta. Tämän vuoksi onkin erittäin suuri merkitys millaisia moottoreita teollisuuden sovelluksissa käytetään.

Oikosulkumoottori on teollisuudessa yleisimmin käytetty moottori. Sitä on käytetty jo 1800-luvun lopulta saakka ja tekniikka on luotettavaa sekä sen valmistusprosessi on tehostettu mahdollisemman kustannustehokkaaksi. Kuitenkin oikosulkumoottorin haittapuolia on hyötysuhteen putoaminen nopeutta/kuormaa pudotettaessa.

Sähkömoottoreiden kehitys on jatkunut ja nykyisin on tarjolla muutamia vaihtoehtoja perinteisen oikosulkumoottorin tilalle. Ehkä houkuttelevin niistä on uudentyyppinen Hybridimoottori mikä on kestomagneettiavusteinen reluktanssimoottori. Kestomagneetteina ei kuitenkaan ole käytetty perinteisiä neodyymimagneetteja, jotka ovat kalliita sekä hieman vaikeasti saatavia vaan magneetteina käytetään Ferriittejä, jotka ovat huomattavasti edullisempia.

Hybridimoottorissa hyödynnetään Reluktanssimoottorin hyvää hyötysuhdetta nimellisnopeudella/-kuormituksella sekä kestomagneettimoottorin hyvää hyötysuhteen pitoa nopeuden/kuormituksen pudotessa. Hybridimoottori onkin IE5 hyötysuhdeluokan täyttävä moottori.

Kuvaajassa nimellisnopeuksiltaan 1500rpm Hybridimoottorin sekä IE2 luokan Oikosulkumoottorin hyötysuhde suhteessa nopeuteen.

Tyypillisiä sovelluksia Hybridimoottoreille ovat: pumput, puhaltimet, kompressorit, muovipuristimet, myllyt/jauhimet ym.

Hybridimoottori saattaa hyvinkin olla avain energiatehokkuuden nostoon ja puhtaampaan maapalloon, kuitenkin kustannuksia suuremmin nostamatta.

Tulevaisuus näyttää millaisia moottoreita teollisuus jatkossa käyttää.


 
 
 

Ota yhteyttä

+358 20 743 7200
sales[at]solfox.fi

 
 
x