Sisältöön »
 
solfox-for-better-solutions-alasivu.jpg
 
Ohjeet ja oppaat

Energiansäästö lineaariliikkeessä

Lineaarista liikettä tarvitaan teollisuudessa mitä erilaisimpiin kohteisiin. Liikkeen aikaansaamiseksi on monia tekniikoita ja niiden hyötysuhde vaihtelee merkittävästi. Energiansäästötarpeiden kasvaessa myös lineaariliikkeen toteutusvaihtoehdot on käytävä huolellisesti läpi.

Liikkuvissa työkoneissa sekä suurta voimaa tarvitsevissa laitteissa hydrauliikka on vallitseva tekniikka, kun taas paikallaan pysyvissä pientä voimaa tarvitsevissa koneissa pneumatiikka on ollut jo pitkään käytössä oleva tekniikka.

Hydrauliikan hyviä puolia on mm. edullinen valmistuskustannus sekä voima suhteessa nopeuteen ja fyysiseen kokoon sekä ns. jousto iskumaisissa kuormissa. Kuitenkin tekniikassa on myös paljon negatiivisia puolia kuten öljyvuodot, suuri huollon tarve ja hankala asennettavuus. Ehkä tärkein negatiivinen ominaisuus perinteisessä hydrauliikassa on kuitenkin järjestelmän matala hyötysuhde, mikä energiansäästö mielessä on merkittävä. Hyötysuhteen tarkkaa tasoa on vaikea sanoa, mutta sen voidaan olettaa olevan välillä 50-70%.

Pneumatiikan hyviksi puoliksi voi lukea edulliset valmistuskustannukset. Huonoja puolia on helpompi luetella. Tässäkin tekniikassa ehkä oleellisin negatiivinen ominaisuus on erittäin alhainen hyötysuhde luokkaa 5-10%. Vuodot pienentävät hyötysuhdetta oleellisesti ja niitä on hankala löytää. Usein ilmanpaineen laskiessa lisätäänkin kompressoritehoa pitämään paine riittävällä tasolla. Saattaakin olla, että mikäli pneumatiikkasylinteri keksittäisiin nyt niin sitä ei huonon hyötysuhteen vuoksi saisi tuoda markkinoille.

Sähkömekaaninen lineaaritoimilaite

Uudentyyppinen sähkömekaaninen lineaaritoimilaite on rakennettu siten, että itse liike toteutetaan ruuviteknologialla ja kestomagneettmoottori on integroituna suoraan itse toimilaitteeseen. Näin toimilaitteen fyysinen koko saadaan mahdollisimman pieneksi. Sähkömekaanisen toimilaitteen voima sekä nopeus on lähellä hydraulisylinterin voimaa. Positiivista on, että se on helppo asentaa, hiljainen sekä puhtauden vuoksi ympäristöystävällinen. Myös paikoitukset sähkömekaanisella toimilaitteella on huomattavan helppoa. Kuitenkin tärkein ominaisuus on korkea hyötysuhde.

Toinen tekniikka millä päästään myös korkeaan hyötysuhteeseen on lineaarimoottori, missä liike toteutetaan servomoottorin tavoin liikuttamalla kestomagneeteilla magnetoitua roottoria sähkökentän avulla. Roottori tässä tapauksessa on toimilaitteen kara. Lineaarimoottorin nopeus ja kiihtyvyys ovat erittäin suuret voiman kuitenkin ollessa melko rajallinen. Korkean hyötysuhteen vuoksi tämä tekniikka on yleistymässä korvaamaan paineilmasylintereitä.   

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa myös lineaariliikkeen muodostamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Vahva uskomus on, että korkeahyötysuhteiset sähkömekaaniset lineaaritoimilaitteet tulevat yleistymään ja auttamaan osaltaan ympäristötalkoissa.


Tulevaisuus näyttää miten lineaariliike jatkossa toteutetaan.
 
 
 

Ota yhteyttä

+358 20 743 7200
sales[at]solfox.fi

 
 
x